Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.04.2014 22:34 - Коментари(и) :
Автор: kvg55 Категория: Забавление   
Прочетен: 607 Коментари: 0 Гласове:
5

Последна промяна: 07.08.2015 00:23


27.04.2014г.
На 1-ви март в Рим се състоя конгрес на Партията на европейските социалисти. Във връзка с предстоящите през месец май избори за депутати в Европейския парламент, конгресът приема манифест озаглавен "Към една нова Европа". Манифестът е разделен на три глави, съдържащи десет основни приоритета, които конкретизират вижданията на европейските социалисти за бъдещето на съюза. Така според манифеста, Европейският съюз трябва да бъде I. Съюз, който прогресира, II. Съюз, който закриля и III. Съюз, който работи. От тези три части на манифеста най-съществена е първата, която регламентира икономическите отношения в страните членки на съюза чрез създаване на нови работни места, рестартиране на икономиката, поставяне на банките в услуга на гражданите и реалната икономика, и силна и всеобхватна социална политика. Останалите две части, които съдържат приоритетите 5. Съюз на равенството и правата на жените, 6. Съюз на многообразието, 7. Сигурен и здравословен живот за всички и 8. Повече демокрация и участие, 9. Една зелена Европа, 10. Насърчаване на влиянието на Европа в света, могат да се приемат за второстепенни и производни от общото икономическо състояние на страните членки и на евросъюза като цяло.
Практическото осъществяване на записаните в манифеста задачи може да стане възможно само, ако партията на европейските социалисти след изборите, сама или с други гравитиращи около нея партии има мнозинство в европарламента и така да осъществи идеите си. Затова приемаме, че евросоциалистите са спечелили мнозинство в европарламента и пристъпват към практическото осъществяване на изложените в манифеста намерения. Възможно ли е да стане така, както го мислят социалистите, какви ще са евентуалните резултати и т. н.? Особено интересно е, как в България ще се отрази европейската социалистическа политика и затова ще коментирам намеренията изложени в манифеста пречупени през призмата на нашата действителност.
Още във въведението на манифеста социалистите изтъкват, че "през петте години, в които консервативното мнозинство доминираше в ЕС, консерваторите и либералите създадоха Европа на страх и икономии" и обещават : "Нашата програма за развитието на Европейския съюз през следващите 5 години ще върне създаването на работни места, продуктивната икономика, чувството за общност и уважение към хората. Искаме да върнем властта на Вас, като граждани и като гласоподаватели, и да дадем надежда на младежите в Европа". У нас след приемането ни в Европейския съюз управляваха и консерватори, и либерали, и социалисти, посещаваха ни често с ограмотителна цел и различни чичковци и лелки комисари и депутати от европарламента, така че, общо взето сме наясно с обстановката.
"1. Време е да поставим работните места на първо място" е първият приоритет на евросоциалистите. "За да създадем работни места, ще наложим амбициозна Европейска индустриална политика и ще подкрепим нашата социална икономика и нашите малки и средни предприятия. Ще насърчаваме иновативните зелени технологии и ще подобрим представянето на нашите икономики", прокламират те. Доста объркано и безсмислено, бих казал. Каква е тази "наша социална икономика" и какви са тези "наши малки и средни предприятия", които социалистите ще подкрепят. Икономиката у нас и в останалите страни-членки на евросъюза преимуществено е частна и естествено е ориентирана към печалбата, а не към благоденствието на наемните работници и задоволяването на социалните им права. Вярно е, че всички бизнесмени флиртуват с една или друга политическа партия, но при тях винаги на първо място е частният им интерес и сключваните с политическите партии бракове са изключително бракове по интерес, в които печелившата страна са само бизнесмените и партийните камарили. Така че, ако не им е изгодно на капиталистите да откриват работни места, няма да откриват. И със закон не могат да бъдат задължени, та камо ли с убеждения и молби. Видяхме до какво доведе насърчаването със закон на иновативните зелени технологии в енергетиката. Що се отнася до прекомерно експлоатираното понятие "малки и средни предприятия", на които всички политически сили възлагат големи надежди за създаването на така наречената "средна класа", тоест дребна и средна буржоазия, те не генерират кой знае какво количество работни места. Освен това кризата и политиката на управляващите съсипа и унищожи не малко такива предприятия. Много работни места се създават от предприятията в основните икономически отрасли – добив на полезни изкопаеми, енергетика, металургия, машиностроене, химическа промишленост, железопътен транспорт. Големи предприятия, структуроопределящи икономиката, около които могат да гравитират и намират препитание малки и средни фирми, у нас също са малко. Повечето, както знаем, бяха умишлено или от глупост унищожени.
Нови постоянни работни места могат да се създадат по два начина : чрез екстензивно увеличаване експлотацията на наличните в страната производствени мощности и чрез създаването на нови производствени мощности. Нови работни места могат да се създадат и чрез увеличаване щатовете на държавната и общинските администрации, но смятам, че не такова увеличение имат предвид социалистите, защото вторият им приоритет е "2.  Време е да рестартираме икономиката", в който пише : "За да създадем работни места и да рестартираме икономиката, ще приоритизираме иновациите, изследванията, обучението и политика за интелигентна реиндустриализация, така че удивителните открития на европейските лаборатории и университети да могат да се превърнат в повече работни места ...". Както вече казах, частният собственик на средствата за производство не може принудително да бъде заинтересован да открива работни места, както и да рестартира и реиндустриализира икономиката. Социалистите предвиждат това да стане посредством "инвестиции чрез националните бюджети", тоест за целта ще се използват пари на данъкоплатците и евентуално приходи от предприятията с държавна собственост. Друг източник на средства за инвестиции социалистите виждат в намаляване излишните публични разходи и намаляване наполовина на данъчните измами. За българските условия намаляване на излишните публични разходи означава съкращаване на военните контингенти в Косово, Афганистан и други страни по линия на us-американското господство в света и обслужващият го български слугинаж, премахване субсидиите на партиите и ограничване скъпата издръжка на депутатите. Нещо, което, предвид досегашната социалистическа управленска практика няма да се осъществи, както не се намаляват данъчните и митнически измами. Така че, най-вероятният източник на средства за държавните инвестиции остават кредитите.
Особено интересна е мярката "закриването на данъчните убежища", както като формулировка, така и по същество, защото става въпрос за закриване на офшорни зони и региони в страни членки на Евросъюза, като Кипър например. За тази радикална мярка ще са необходими евродепутати без фирми и сметки в офшорни зони. Ако се сформира мнозинство от такива евродепутати, мярката може и да се осъществи на практика, което сами по себе си ще е революционно дело.
За създаване на благоприятен бизнесклимат е необходимо осигуряване на стабилни цени на електроенергията и горивата. Сега във връзка с непазарното поведение и нарушаване на договорите от страна на електроразпределителните дружества е подходящ моментът за отнемане на лицензите им, нещо, което нашият ДКЕВР постоянно и глупаво отлага, и обобществяване на електроразпределителната мрежа, което да постави енергетиката ни единствено и само в услуга на обществения интерес. Събитията в Украйна създадоха благоприятни условия за активно и по-влиятелно поведение на страната ни в проекта "Южен поток", което за съжаление беше почти пропиляно от прибързаните изявления и решения по казуса "Украйна и Крим" на президента и министъра на външните работи, които вероятно изпълниха чуждоземска поръчка.
"Наследството на Тройката (Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд) в това отношение е несъмнен провал", констатират в манифеста си европейските социалисти за икономическата политика на ЕС през последните пет години. Така е. Ако Европейския съюз съумее да преодолее зловредното влияние на МВФ и Световната банка върху икономиките и политиките на европейските страни, ще е несъмнен успех в полза засилване икономическата и политическата сила и самостоятелност на съюза. МВФ и Световната банка прокарват по света интересите на САЩ, които са в противоречие с интересите на ЕС, защото САЩ не искат силен, богат, проспериращ и особено политически и икономически независим ЕС.
В третия приоритет "3. Финансов сектор в услуга на гражданите и реалната икономика" социалистите се кълнат, че "... банките няма да си играят с човешки животи никога повече" и "финансовия сектор да работи за реалната икономика". Това ще стане чрез задълбочаване "регулирането на банковия сектор", чрез "ограничаване финансовите спекулации" и въвеждане на "адекватно разделение между търговското и инвестиционното банкиране", както и поставяне "таван на бонусите на банкерите" и ускоряване "въвеждането на данък върху финансовите транзакции".
За преодоляване на егоцентричното самоцелно съществуване на банките и поставянето им в услуга на обществото, както е нормално да бъде, освен законово-административни мерки е необходимо да се създаде силна конкуренция на безчовечно алчните частни банки чрез създаване на държавни такива с основна цел изгодно кредитиране предимно на произвеждащата стоки икономика.
"Ще настояваме за създаването на независима и публична Европейска агенция за кредитен рейтинг. Ще продължим усилията си да изградим Банков съюз, предназначен да защити европейските граждани и да осигури равноправен и справедлив достъп до кредитиране в Европа", продължават социалистите. Както вече казах, Европейският съюз трябва да преодолее и завинаги премахне влиянието на МВФ, Световната банка и us-американските кредитни агенции и одиторски компании върху европейската икономика, за да осигури простор за развитие на своите членове.
В четвъртия си приоритет "4. Към социална Европа" социалистите говорят за "ефективното и справедливо преразпределение на богатството и възможностите" и че "икономическите свободи не бива да имат предимство пред социалните права".
Досегашните им управления доказаха, че българските социалисти нямат желание, воля и смелост да започнат преразпределението на богатството чрез конфискуване в полза на обществото на незаконно и престъпно забогатялите, а такива у нас наспорил Господ, така че единственият начин за такова преразпределение остават данъците. Но ето, че и сега социалистите не прилагат в практиката този метод. При своето управление преди 7-8 години въведоха така наречения "плосък данък" и още продължават да го поддържат. Следователно на предизборните обещания на социалистите следва да се гледа със значителна доза съмнение и избирателите да имат предвид такива тяхни девиации, когато се запътват към изборните урни.
Понятието "ефективно и справедливо преразпределение на възможностите" не е ясно. Най-доброто, което може да се направи за социалната справедливост е да няма икономически зависими по рождение индивиди. Това може да стане като се обобществят средствата са производство на материални блага и така се създаде равна възможност пред индивидите за личен просперитет единствено според личните им качества, а не чрез получената по наследство материална собственост. В такова общество икономическите свободи няма да си противостоят със социалните права, защото икономическите свободи първо ще са в полза на обществото и след това в полза на индивида, а социалните права ще са гарантирани от обществената собственост върху средствата за производство.
В последния си десети приоритет : "10. Насърчаване на влиянието на Европа в света" социалистите си мечтаят как "Европа следва да бъде глобален играч", "Искаме Европа да има силен глас и подходящ инструментариум да бъде водеща в насърчаване на мира, демократизацията и споделения просперитет в целия свят", "ЕС трябва да бъде ефективен агент за мир в света и ефективен застъпник за отбранително сътрудничество".
Прекрасни приоритети. Благородни мечти за мир, демократизация и просперитет. Сладки сънища бих казал, защото събитията около Украйна проявиха лицемерието на европейското буржоазно чиновничество към други членове на съюза като България и зависимостта му от интересите на САЩ. За да се осъществят практически тези приоритети евродепутатите и еврокомисарите ще трябва на първо време да се опънат на Съединените щати и агресивните им планове за световно господство, нещо което вече имаха възможност да направят покрай събитията в Украйна, ама не го сториха, защото мозъците им не допускат такава мисъл. Следователно, за осъществяването на тези приоритети ще са необходими депутати и комисари с друго мислене, а сред сегашните социалисти такива не се наблюдават, защото и социалистът президент на Франция не се противопостави на САЩ и на управляващите ЕС "десни" относно подмолната им дейност в Украйна. И нашите социалисти не го сториха. Така че, отново трябва да се замислим в деня на изборите за депутати в европейския парламент има ли въобще политически партии и политици, които да отстояват политическата независимост на ЕС от Съединените щати.
Световните събития през последните години – финансово-икономическата криза, войната срещу Либия, икономическия просперитет на Китай, създаването на организацията БРИКС, успехите на руската дипломация в Сирия и Украйна показаха, че буржоазният свят начело със САЩ е достигнал своето ниво на некомпетентност. За двадесет и пет години след разпадането на системата на реалния социализъм САЩ не успяха да станат безспорен икономически, от тях тръгна кризата, и особено идеен водач на човечеството. При липсата на равностоен противник през тези години те продължиха да се занимават с познатите им неща, с които са се занимавали десетилетия в условията на студената война – да демонстрират интереси по цялата планета, които защитават грубо с оръжие и войни; да ерозират отвътре другите страни чрез неправителствени организации и платени наемници; насилствено да налагат "демокрация"; занимаваха се с измислената си фикс-идея – борбата с тероризма. Позволиха на комунистически Китай да им съперничи в икономическото развитие. Не предложиха нови и справедливи международни отношения, просто защото умственият им капацитет и егоистичните им интереси не го позволяват. И затова за напред стилът, по който ще се развиват международните отношения, ще задават Русия и Китай. И то чрез личен пример и не чрез методите на САЩ – дипломатически интриги, икономически и военен натиск и платени идеологически и политически лакеи и наемници. И двете страни имат много по-голям опит от САЩ в масовите постановки, особено Русия – и в киното, и в политиката. Русия и Китай са пример за взаимноизгодно сътрудничество и са на път все повече да ограничават значението на САЩ в световното развитие. И ако Европейският съюз има желание да придобие и засили положението си на фактор в международните дела, както го мечтаят социалистите, следва да разграничи своите интереси от интересите на САЩ, следва да изостави глупавите и вредни икономически санкции към която и било страна и да работи в приятелско взаимноизгодно икономическо сътрудничество с Русия и Китай и въобще със страните от БРИКС. Така вече работят Русия и Германия.
Предвид казаното в манифеста и особено от практиката на досегашното им управление и опозиционно поведение, европейските и в частност българските "социалисти", които впрочем съвсем не са социалисти, а чисти социалдемократи от сорта на подкрепилите войната съглашенци-социалдемократи от Втория интернационал, няма да извършат нищо революционно в икономиката и политиката. А човечеството се нуждае именно от революционни преобразования, за да подобри коренно битието си.Гласувай:
5Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kvg55
Категория: Забавление
Прочетен: 3117656
Постинги: 2055
Коментари: 19678
Гласове: 29870
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728