Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.06 07:01 - © Русия трябва да стане корпорация
Автор: kvg55 Категория: Политика   
Прочетен: 1210 Коментари: 18 Гласове:
10

Последна промяна: 19.06 07:03

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
19.06.2022г.

     Спомням си, че през годините на перестройката нейните "бригадири" неуморно призоваваха за ликвидиране на "административно-командната система" и замяната ѝ с "пазарна". Под административно–командната система се разбираше системата за управление на икономиката на СССР. И под пазара – моделът на икономиката, който съществуваше на Запад. Изглежда, че добре забравеният икономист Гавриил Попов, един от най-ревностните "пазарници" от втората половина на 80–те, е първият, който въвежда тези марки в обращение. Спомням си, че по това време "бригадирите" на перестройката много обичаха да дават за пример най–големите западни корпорации, най–често Транснационалните корпорация (ТНК), като примери за наистина ефективна икономика, противопоставяйки ги на съветските предприятия.
При по-внимателно разглеждане се оказа, че корпорациите от световен мащаб са монополисти в своите индустрии и на своите пазари. А там, където има монопол, думата пазар трябва да се постави в кавички. Такива корпорации са постигнали и продължават да постигат своите рекордни върхове (по отношение на продажби, печалби, капитализация и така нататък) поради факта, че унищожават всякаква конкуренция и премахват условията за свободно ценообразуване. Да не говорим за факта, че се сливат с държавите, на чиято територия оперират и паразитират върху държавните бюджети.
Големите корпорации (особено ТНК) представляват сложна архитектура – един вид пирамида, на върха на която е холдингова организация, а под нея има много дъщерни дружества на клонове и отдели. Под дъщерните дружества могат да бъдат разположени внуци и така нататък. Една голяма корпорация може да включва десетки и стотици подразделения, занимаващи се с производство, научно и техническо развитие, търговия, финансови операции и така нататък. Ако е ТНК, тогава те са разпръснати в много страни. Между връзките на корпорацията има невидими нишки от връзки – информационни, производствени и кооперативни, финансови, търговски.
Целта на ТНК (както и всяка капиталистическа компания) е печалба. За да максимизира печалбите, ръководството на корпорацията оптимизира дейността на всички звена на ТНК. Да кажем, че една корпорация оперира в дузина страни по света. Крайният финансов резултат (печалба) ще се натрупа в подразделението на ТНК, където данъчните ставки са минимални (или изобщо не се налагат данъци – абсолютна офшорна юрисдикция). Един от начините за преместване на печалби от всички връзки на ТНК до крайната точка на натрупване на печалба се извършва по различни начини. Например чрез манипулиране на трансферни цени (цени, на които се прехвърлят полуфабрикати, информация, суровини, консултантски услуги от едно подразделение на ТНК в друго). И тези трансферни цени имат малко общо с цените на световния пазар. Според някои оценки около една трета от световната търговия са вътрешнокорпоративни доставки 
image

В гигантските корпорации, някои от които са сравними с държави, няма "свободен пазар".
Споменавам това само, за да покажа, че няма "свободен пазар" вътре в гигантските корпорации, някои от които могат да се сравнят с държави. И си представете, че някакво подразделение на ТНК реши, че оттук нататък ще действа не въз основа на корпоративни цели, а на целите за максимизиране на печалбите у дома. Висшето ръководство на корпорацията своевременно ще се опита да потуши "бунта" в подчиненото звено. И ако това не успее, тогава са възможни сериозни последици, стигащи до краха на цялата корпорация.
image

Ето как трябва да изглежда националното стопанство на една социалистическа държава 

И така, в ТНК, в най-чистата си форма, съществува същата "административно–командна система", срещу която се противопоставяха "бригадирите" на перестройката.
Сега нека да разгледаме още един поглед към съветската така наречена административно-командна икономика. Не прилича ли на модела на гигантска корпорация? Корпорация "СССР". Фундаменталната разлика между "корпорацията "СССР" и обикновената капиталистическа корпорация е, че последната е "заточена" към максимизиране на печалбите за собственика или групата акционери. А първата – за осъществяване на национални цели (икономически, социални, военни, научни, технически, културни). И така, в края на 20–те години на миналия век, когато започна индустриализацията, най-високите цели на "Корпорацията "СССР" бяха постигането на пълна икономическа независимост (в съвременен план пълно заместване на вноса) и създаването на мощна отбранителна индустрия. Всички звена на "корпорацията "СССР" работеха за определените цели и до началото на Великата отечествена война целите бяха постигнати.
Постигането на тези цели беше улеснено от максимално възможната степен на икономическа мобилизация, когато нормата на натрупване (частта от обществения продукт, предназначена за капиталови инвестиции) достигна 40–50%. С тези цели се осъществяваше и национално икономическо планиране, което предвиждаше ускорено развитие на индустриалните сектори от група А (производство на средства за производство) спрямо група Б (производство на потребителски стоки).
След Великата отечествена война разликата в темповете на развитие на индустриите от група "А" и група "Б" започна малко да намалява. Задачата беше да се повиши жизнения стандарт на съветския народ. Наблюдава се паралелно увеличение на производството на потребителски стоки и доходите на гражданите на СССР. Прави впечатление, че повишаването на жизнения стандарт се осъществява не само чрез повишаване на заплатите, но и чрез създаване на фондове за обществено потребление (безплатно медицинско обслужване, безплатни и преференциални ваучери и други) и чрез намаляване на цените на дребно. През 1947–1953 година има шест последователни намаления на тези цени.
Корпорация от административно–командната вертикала може да причини големи щети на цялата корпорация, а в "корпорацията СССР" възникването на всякакви центрове на "стоково-парични отношения" може да доведе до трудно предвидими последствия. Такава беше строгата и някъде груба логика на "сталинстката" икономика. Между другото, в съветската икономика не е имало абсолютно никакви фалити. Предприятията можеха да изпитат различни видове трудности, имаше временни спирания на производството, но дългосрочната загуба на всяка връзка от общата система застрашаваше стабилността на "корпорацията  СССР".
Особено ревниво Й. В. Сталин се грижи средствата за производство (създадени в индустриалните сектори от група "А") да не станат обект на стоково–парични отношения. Така че средствата за производство остават в ръцете на държавата, те не могат да преминат в частни ръце и да станат капитал (което противоречи на идеологията на СССР и може да застраши съветската власт).
В "Икономически проблеми на социализма в СССР" (1952 година) Сталин ясно дефинира нестоковата природа на средствата за производство при социализма : "Можем ли да разглеждаме средствата за производство при нашата социалистическа система като стока? Не мисля, че е възможно". По време на обсъждането на този сталински труд на 15 февруари 1952 година икономистите засегнаха този ключов въпрос, като зададоха въпроса : «Стоки ли са нашите средства за производство? Ако не, как да се обясни използването на отчитане на разходите в отрасли, които произвеждат средствата за производство? Ето какво отговори Сталин : "Нашите средства за производство не могат да се разглеждат като стоки по същество. Това не са потребителски стоки, храни (като хляб, месо и така нататък), които влизат на пазара, които се купуват от който иска. Ние всъщност разпределяме средствата за производство. Това не е стока в конвенционалния смисъл, не е стоката, която съществува при капиталистически условия. Там средствата за производство са стоки».
Средствата за производство бяха разпределяни от държавата само между нейните предприятия (разпределението беше формализирано под формата на договори за доставка с плащане в безналични рубли). Те не се продават дори на колхозите, които са имали различна форма на собственост. Тракторите и селскостопанските машини биваха прехвърляни не директно в колхозите, а в държавните машинно–тракторни станции – МТС и въз основа на специални споразумения те ги предаваха за ползване на колхозите. Държавата, като едноличен и единствен собственик на средствата за производство, след като ги прехвърля на едно или друго предприятие, по никакъв начин не губи правото на собственост върху средствата за производство. А директорите на предприятия, получили средствата за производство от държавата, действаха само като упълномощени представители на държавата, отговарящи за тяхната безопасност и предназначение в съответствие с плановете за развитие на националната икономика 
image

Единственото изключение от строгите правила на сталинската икономика беше външната търговия, тук средствата за производство попадаха в сферата на стоково–паричните отношения, те имаха цена на световния пазар. Но този център на "стоково–парични отношения" беше надеждно изолиран от цялата икономика благодарение на държавния монопол върху външната търговия и държавния валутен монопол.
Между другото, опитът на "сталинската икономика" беше внимателно проучен в чужбина. Особено в Япония. Той беше по-специално взет предвид при организирането на най-големите японски корпорации. Добре известно е, че корпорациите на Страната на изгряващото слънце се различават значително от тези в САЩ и Западна Европа. Във всички учебници по мениджмънт от 70-те години се обръща внимание на факта, че в японските корпорации цари духът на "патернализъм". Хиляди, а понякога и десетки хиляди хора се чувстваха като членове на едно голямо семейство, оглавявано от висшите ръководители на корпорацията, които се грижат за своите подчинени. Имаше социални гаранции, практика на пожизнена заетост, връзка на корпорацията с пенсионирания служител. А служителите работеха съвестно, защото усещаха, че всеки на своето място, в своя отдел, участва в обща кауза, работи за цялостен резултат (дори и печалба). Нямаше онази поляризация на доходите от най-високо и най-ниско ниво, която е крещяща във всяка голяма корпорация днес. Процедурите за определяне на нивото на заплатите бяха прости и разбираеми за всеки служител, всеки разбираше какво получава за работата си и имаше атмосфера на социална справедливост. По всякакъв начин бяха насърчавани различни предложения за рационализации в работата от служителите на всички отдели. Самите японци многократно признават, че въведеното в страната държавно и корпоративно планиране, корпоративно управление, държавно регулиране на цените, държавен контрол върху външната търговия и така нататък са заимствани от съветския опит. От края на 1980 година бившата атмосфера на "патернализъм" започна да напуска японските корпорации, икономиката на страната потъна в рецесия.
Връщайки се към темата за "Корпорация СССР", отбелязвам, че условието за нейното ефективно функциониране беше планирането. Планирането беше предимно секторно (регионалният аспект на планирането беше допълващ, спомагателен). Разбира се, планирането беше директивно. Също йерархично : Държавен план – министерство – производствена асоциация – местно предприятие. По отношение на времето планирането беше петгодишно, годишно, тримесечно и месечно. Според набора от индикатори плановете включват стотици и хиляди позиции (предимно естествено–физически; стойностните играят второстепенна роля). Разработването на плановете се извършваше на базата на междусекторни баланси. Производствените планове бяха допълнени с финансови, парични, научно–технически планове и други съпътстващи ги.
Нито в научната, нито дори в журналистическата литература от съветския период не се използва сравнение с гигантска корпорация, за да се опише същността на съветската икономика. Близък по смисъл беше терминът "единен национален икономически комплекс". Това е записано в Конституцията на СССР (1977 година) : "Икономиката на СССР е единен национален икономически комплекс, обхващащ всички звена на общественото производство, разпределение и обмен на територията на страната" (член 14).
Днес сравнението на "сталинската" икономика с огромна корпорация вече не е рядкост. Ето цитат от един съвременен труд : "Много преди появата на големи вътрешни и международни транснационални корпорации, СССР се превърна в най-голямата корпоративна икономическа структура в света. Корпоративните икономически, стопански цели и функции на държавата са записани в Конституцията. Като икономическа корпорация СССР разработи и въведе в действие научна система от разумни вътрешни цени, които позволяват ефективно използване на природните ресурси в интерес на националната икономика. Неговата особеност е по-специално ниските цени на горива и енергия и други природни ресурси в сравнение със световните … Корпоративният подход към икономиката като интегрален организъм включва отделяне на достатъчно средства за инвестиции, отбрана, в противовес на егоистичните и тесногръди интереси на участниците на пазара, че трябва всичко да се изяде незабавно. Отхвърлянето на концепцията за държавата като икономическа корпорация, разрушаването на междусекторните и междурегионалните връзки, разединението на предприятията имаха катастрофален ефект върху руската икономика "(Братишев И. М., Крашенинников С. Н. Русия може да стане богата! – М. : "Граал", 1999, стр. 15-16).
Тридесетгодишният период от съветската история (от края на 20-те до края на 1950-те) може да се нарече съветско икономическо чудо. Това трябва да включва и 40-те години на миналия век – периода на войната и икономическото възстановяване на СССР. Страната ни успя да победи Хитлер и цялата нацистка коалиция. Това беше не само военна, но и икономическа победа. В периода на възстановяване на страната след войната успяхме да се върнем на предвоенното ниво по-бързо от европейските страни и да създадем ядрен щит, който беше жизненоважен за страната в условията на Студената война, обявена от Запада. И всичко благодарение на факта, че съветската икономика беше организирана като единна "корпорация "СССР". През следващите три десетилетия връзките, които държаха "корпорацията "СССР" заедно, започнаха да отслабват в резултат на поредица от не много добре обмислени реформи.
Днес историята се повтаря. Страната е изправена пред същите предизвикателства на колективния Запад, както преди един век. За да оцелеем, местната икономика трябва да се трансформира в "корпорация "Руска федерация" възможно най–скоро.
Валентин Катасонов

https://www.fondsk.ru/news/2022/06/06/rossii-nado-stat-korporaciej-56368.html
Гласувай:
10


Вълнообразно


1. leonleonovpom2 - Само размишлявам, Краси!
19.06 08:12
Сега, общо ,сме много по- богати!
Националният продукт преди беше 10 милиарда, а сега е 100 !Десет пъти в повече от преди!
Да не зазълбаваме излишно в тежестта им!
Само едно понятие трябва да се въведе допълнително- средно богатство

За разяснение- един от нашата ръка и един наш, честен милиардер-например този в Сърбия- Цветанов Средно и двамата сж чилиордери, прав съм, нали? Който не разбира що за птица е средно богатство, да си го обясни със средната заплата

Тези двама милиардери , ако си преразпределят богатствата с по още пиляда несретници, всички ще са средно милионери! не греша, нали?
И така с всеки честно придобил парите си като Цветанов и изнесал ги навън, за да ги преразпредели, накрая, след преразпределението, ще се окаже ,че средно, всички са милионери!
Ето един елементарен пример- ти имаш хиляда лева заплата, дано не преувеличавам, а оня, Хампарцун ли беше- 100 хиряди!? Средно имате по петдесет хиляди и петстотин, ако Хампарцун няма нищо против, нали така?
Така ,че средно, всички сме станали много богати!
А, да ни е честито богатството
Чакам си милиона, средният, няма значение от кой- ,например от някой/ или някоя/ с едно или много Б.!Или с Ц?

Хубав ден!
цитирай
2. zaw12929 - колебая се да го приема: "М...
19.06 11:16
колебая се да го приема: "Много преди появата на големи вътрешни и международни транснационални корпорации, СССР се превърна в най-голямата корпоративна икономическа структура в света. Корпоративните икономически, стопански цели и функции на държавата са записани в Конституцията. Като икономическа корпорация СССР разработи и въведе в действие научна система от разумни вътрешни цени, които позволяват ефективно използване на природните ресурси в интерес на националната икономика. Неговата особеност е по-специално ниските цени на горива и енергия и други природни ресурси в сравнение със световните …

ОЦЕНЯВАМ КАРТАТА КАТО СТРАХОТНО ПОСТИЖЕНИЕ
цитирай
3. olivie - Поздрави, но прочетете поста отново
19.06 11:58
Има съвпадение с термина корпорация, но в понятие не се покриват. Просто защото едното означава определението на Сталин, а другото западно по структура. Едното е структуроопределящ отрасъл, другото всеобщо господстващ принцип пазарна икономика. Затова и има специалност политикономика, което е завършил Иван Костов. Що не го питахте него за мнение? Но не какво е завършил и как направи масовата приватизация и пенсията си, а съвместими ли са двете понятия под егидата на либерализма, или войната в Украйна е оправдана от гледна точка на Путин?
цитирай
4. missana - НЕП-ът на Ленин е първият сполучлив, но принуден вариант на пазарно стопанство при комунизма.
19.06 13:15
Бай Тошо, като го закъса, се опита да го въведе чрез т.нар. лични стопанства.
Корпорациите са по същество опит за елиминиране на прогресивния капитализъм. Още Джек Лондон - в "Желязната пета", предупреждава, че капитализмът постепенно сам става гробокопач на себе си. Збигнев Бжежински говори за конвергенцията - нещо средно между капитализъм и комунизъм. В този смисъл корпорациите, за които говориш, са точно идеите на Бжежински. За мен разсъжденията ти са похвални. Но повтарям - корпорациите са дефекто отрицание на прогресивния капитализъм. Затова същият е на път да слезе от сцената и да бъде заменен с нещо като своеобразен Франкенщайн. Още Лао Дзъ в трактата си ДаоДъДзин формулира, че ако искаш да унищожиш нещо, трябва да го докараш до процъфтяване.
цитирай
5. kvg55 - До 1. leonleonovpom2
19.06 13:19
Не им ща милиардите на милиардерите – моите потребности са елементарни, но не мога да си купя книгите, които искам, музиката, която искам.
И да не се бъркат в живота на обществото посредством политиката.
цитирай
6. kvg55 - До 2. zaw12929
19.06 13:20
Не се колебай! Приемай го! така е.
цитирай
7. kvg55 - До 3. olivie
19.06 13:24
И аз съм учил политическа икономия, но възгледите ни с Иван Костов за обществото коренно се разминават.
цитирай
8. mt46 - ===
19.06 13:35
Важното е икономиката да е силна и народът да живее нормално, богато...
цитирай
9. kvg55 - До 4. missana
19.06 14:19
НЕП-ът на Ленин е творческо приложение на марксизма в практиката.
Според мен образец за развитието на социализма в икономиката беше ТЕКСИМ.
На страница 49–та от Книгата си съм написал : Не измисляй неща, които другите вече правят – двадесет години след като съсипа образецът "Тексим", Т. Ж. измисли Указ № 56.
цитирай
10. kvg55 - До 8. mt46
19.06 14:21
За да запази политическата си власт Тодор Живков жертва дисциплината в икономиката.
цитирай
11. olivie - И аз съм учил, прав си, нищо не разбира
19.06 14:56
kvg55 написа:
И аз съм учил политическа икономия, но възгледите ни с Иван Костов за обществото коренно се разминават.
Но и постът ти не предлага друго решение, освен това на Путин/Ал. Македонски -с меча. Така че и Русия няма как да бъде корпорация...
цитирай
12. kvg55 - До 11. olivie
19.06 15:23
Тя вече е била – при Сталин.
цитирай
13. leonleonovpom2 - Здравей, Краси!
19.06 15:41
Дадох пример за корпорации в областта на фантастиката-межзу бедни и богати с преразпределение на капитала
Няма как да стане това, да се случи!
Корпорация ,това е включване на хора в дружества, имащи еднакви интереси и близки финансови възможности
Както еснафът в зората на капиталистическа България
В съвременни условия това е малко възможно
По- големият милиардер ще гледа, като финансова акула ,да изяде по- дребния Същото се отнася и за по- дребните, но многобройни финансови съдружници Ще бъдат погълнати от по- едрите
Вижда се ,че има неформална война между нашенските милиардери, говоря за явните Водещият се разправя поединично с тях- Цветанов, Божков, Бобоков..

Русия в нищо не може да стане корпорация, поне на този етап! Води се именно по тази линия война срещу нея, да бъде елиминирана! Ползва се необходим идиот за тази цел!
За да стане, тя трябва да е първо член на НАТО, на ЕС и да заеме признато водещо място в света Да диктува, като САЩ , какво да правят другите! Да се ВКЛЮЧИ в системата
Това е и смисълът на корпорацията, да е в системата, вътре, като част от нея, а не като чуждо тяло!
Но, за да се случи това, трябва война, за преразпределение на зоните за врияние
Задай си въпроса с ясен отговор, къде доживява последните си тодини Горбачов? И отговорът на всичко ще е ясен! Той не е действал сам, той е бил само необходимият извършител

Хубав ден!
цитирай
14. kvg55 - До 13. leonleonovpom2
19.06 18:10
Става въпрос за организация на руската икономика със строги правила като в корпорация.
цитирай
15. leonleonovpom2 - Здравей, Краси!
19.06 20:28
Правилата са прости
Както при нашия еснаф Да имаш капитал и да го ползваш по предназначение!
Това е условието да бъдеш включен в тялото й
Тяло- корпус, оттам корпорация
Като не спазваш елементарните правила-отиваш си
По- горе говоря за корпорации от световна величина, тези, които диктуват световната мода
цитирай
16. kvg55 - До 15. leonleonovpom2
19.06 22:21
В момента Руската федерация диктува световната мода.
цитирай
17. leonleonovpom2 - Здравей, Краси!
20.06 08:53
Да, има такова течение в модата, наистина, но ще стане белник ,че се е наложило, когато паднат санкциите спрямо него!
Като безсилни и бизсмислени!
Както срещу битълсите!
цитирай
18. kvg55 - До 17. leonleonovpom2
20.06 09:24
Да.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: kvg55
Категория: Забавление
Прочетен: 2080943
Постинги: 1692
Коментари: 15650
Гласове: 27564
Архив
Календар
«  Август, 2022  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031