Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.10.2011 19:27 - Коментари(и) :
Автор: kvg55 Категория: Забавление   
Прочетен: 632 Коментари: 0 Гласове:
201.10.2011г.
В европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН учените регистрираха движение на елементарни частици със скорост по-висока от тази на светлината, съобщи Би Би Си. Сноп от неутрино, насочен от ЦЕРН към подземната лаборатория "Гран Сасо" в Италия, на разстояние от 732 км, е "пристигнал" в крайната точка с няколко милиардни от секундата по-рано, отколкото ако се бе придвижил със скоростта на светлината.” (News.bg).
От гледна точка на философията, съществуването на частици материя, движещи се при определени условия със скорост по-голяма от скоростта на частиците, съставляващи светлинния лъч (светлината) е не само възможно, но и абсолютно обусловено от природните закони. Цялото досегашно развитие на човешката наука и натрупаните от нея знания доказват, че в природата не съществува нещо вечно неизменно и неподлежащо на движението и развитието. Всичко в заобикалящият ни свят, от споменатите ”елементарни” частици до макрокосмоса, включително и ние самите (човека) се намира в постоянно движение, изменение и развитие. В човешкия организъм се осъществява постоянна обмяна на веществата; в космоса властва едно всеобщо ”въртене” на звезди, планети и всякакви други космически обекти, угасване и зараждане на звезди – сложни физически и химически процеси. Звездното небе никога не е действително такова, каквото го виждаме в момента – ние виждаме светлината на отдавна угаснали и не виждаме светлината на много нови звезди. Движението създава конкретните форми на материята. Всеки един материален обект притежава присъщи нему форми на движение, които го правят това, което е – Слънчевата система е това, което е, защото съставящите я елементи се движат и взаимодействат помежду си и в самите себе си по точно определен начин. Същото е и при ”елементарните” частици, наричани още ”фундаментални”. ”Спинът”, термин характеризиращ, общо казано, движението (въртенето) на елементите съставляващи онази част от микрокосмоса, която е вътре в атома е едно от основните качества, които правят множеството на ”елементарните” частици разнообразно. Промяната в масата на електрона при неговото движение е също форма на движението му, особена и различна от основната, предизвикваща явлението ”електрически ток”, но също определяща го именно като електрон. В зависимост от спина им е и класифицирането на елементарните частици на бозони и фермиони. Така че, движението е основно качество и присъщо състояние на материята (вечно движещата се материя) във всичките форми на проявлението й – от ”елементарните” частици до планетите, звездите и галактическите купове.
Впрочем, понятието ”елементарни” е условно, защото тези частици са ”елементарни” дотолкова, доколкото все още не познаваме структурата им. С напредването на тази част от физиката, която се занимава със строежа на материята, със сигурност след време ще се окаже, че тези частици не са никак елементарни. Преди откриването им атомът също се е смятал за фундаментална и неделима единица, за началната и основна ”тухличка” изграждаща материята. Само прочитът на статията ”Елементарна частица” в Уикипедията ни дава представа за многосложното многообразие и разнообразие на тези обекти на науката физика.
Друго основно качество на материята е съществуването й само и единствено като единство на противоположности. Такива противоположности в различните конкретни форми на проявление на материята са : положителният и отрицателният електрически заряди, действието и противодействието (натиск и съпротивление), притеглянето и отблъскването, частици и античастици, Ин и Ян, корпускулите и вълните, мъжкото и женското, светлината и тъмнината (мрака).
Всеобщи за цялата видима с просто око от човека вселена са противоположностите светлина и тъмнина. Изхождайки от тези противоположности, можем да разделим материята, която ги съдържа, на светла и тъмна. Светлата материя е несравнимо много повече изследвана, изучена и впрегната в практическа полза на човека, отколкото тъмната. Физиците разделят обекта на своите изследвания на 4% позната материя, 23% тъмна материя и 73% тъмна енергия (вижте статиите материя, тъмна материя и тъмна енергия в Уикипедията). Това деление на материята от физиците е условно и се основава на постигнатите от тях резултати в изследванията. За тъмната материя са налице повече знания, отколкото за тъмната енергия. Тук следва да кажем, че материалистическият възглед за природата приема светът за материален и единен, като единството на света се състои именно в неговата материалност. Материалното начало на вселената е основата на нейната единност. Материалният свят, към който принадлежи и човека, възприемайки го със своите чувства, сетива и съзнание е ”единственият действително съществуващ свят”. Светът се състои единствено и само от движеща се материя и от продукти сътворени от тази движеща се материя. Така че, изразът ”божия частица” в устата на учените може да звучи само шеговито. В този смисъл терминът ”тъмна енергия” следва да се разбира като малко познат и изследван вид енергия, чиито материален носител е съвсем непознат и неизследван, защото енергията е израз и мярка на движението, което конкретният материален носител притежава и извършва. Енергията е свойство на материята, и като такова не може да съществува самостоятелно и обособено от нея. Всяка промяна в структурата на материята или във формата й на движение съвсем логично води и до промяна в нейната енергия. Следвайки физиците, философите могат да кажат, че светлата материя е позната на науката, а тъмната материя е много по-малко позната. След което да уточнят, че в светлата материя има тъмни петна, защото тя все още не е завършено изучена, както и че в тъмната материя има светли петна, защото не е съвсем неизучена и непозната.
В един ненаучен писмен източник, какъвто е Библията, пише : ”1. В начало Бог сътвори небето и земята; 2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната ...; 3. Рече Бог : Да бъде светлина. И биде светлина; 4. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.” (Битие, глава 1, 1:4). Дали това знание е наследено от предишна (земна или извънземна) цивилизация или е плод на нечия гениална древна човешка глава, ние засега незнаем, но от него научаваме, че изначално  всемирът е всецяло материален (небето, земята и тъмнината, от създаването си та до днес са само материални) и тъмен, тоест непознат, и по произход тъмнината (непознатото) се явява първична(о), а светлината (познатото) – вторична(о), което в какъвто и да е случай не означава и не може да се приеме, че тъмнината е причина, а светлината следствие от нея. Тъмнината и светлината са се съдържали една в друга, без да са били в причинно-следствена връзка помежду си и след ”разделянето” им новополучената тъмнина, вече вторична, е качествено нова материя, съвсем различна от предхождащата я първична тъмнина. Как протича процесът на ”разделяне” на първичната тъмнина на светлина и вторична тъмнина, завършил ли е, и ако не е, кога и как ще стане това е занимание на космолозите, които в хода на своите изследвания са създали теорията за Големия взрив. Отговорът на философията е, че разделянето неизбежно ще доведе до ново ”сливане”, при което се получава продукт, засега неизвестен и непредсказуем, който ще съдържа в себе си предпоставките за следващото ”разделяне” и така до безкрайност.
Материята и движението, като несътворими и неунищожими, вечно взаимосвързани и взаимозависими, в постоянното си взаимодействие се проявяват и съществуват в най-различни и разнообразни форми във времето и пространството. Всяка конкретна форма на проявление на материята е такава, защото е единство на противоположности в конкретна фаза на присъщото им развитие. Самото движение притежава своя вътрешна противоречивост, изразяваща се в съдържащите се в него моменти, етапи или стадии на непрекъснатост и прекъснатост; образен пример за тази противоречивост е апорията на Зенон за стрелата. Прекъснатостта (дискретност) на движението е предпоставка за съществуването на конкретни форми на материята в относително и временно състояние на равновесие и покой. Най-важната за човека форма, в която се проявяват равновесието и покоят е тази, при която имаме по-продължителна във времето и пространството устойчивост и неизменност на определящото конкретната материална форма движение. Това именно е възможността, която природата предоставя на човека и в частност на учените да опознават и изследват материята, и използват в практиката познатите им и полезни за целите им нейни качества. Трудностите при изучаването свойствата на материята произтичат от кратковременната устойчивост на определени форми на материята във времето и пространството. Тези трудности пред познанието човечеството преодолява с изобретяването на уреди, които позволяват разширяване на възможностите на природно дадените на човека сетива. ”Елементарните” частици, които са най-високият постигнат до сега разряд в познаването на материята, поради неустойчивата си форма на проявление са възможни за изследване и практическо използване единствено само чрез съвършени уреди опосредстващи връзката със сетивата. С регистрирането на материални частици, движещи се със скорост по-висока от скоростта на светлата материя (познатата материя), физиците от ЦЕРН са се докоснали до тъмната материя (по-малко познатата материя) и нейната форма на движение, при която тъмната материя става светла. В единния материален свят единствено тъмнината, при определени условия, все още непознати нам, може да се движи със скорост по-голяма от скоростта на светлината.
Ограничеността на човешките сетива, както и непълнотата в експерименталните данни, могат да се компенсират с правилно мислене. Правилното мислене изисква предметът да се изучава всеобхватно, във всичките му страни и връзки, което при ”елементарните” частици е все още ограничено; предметът винаги да се разглежда като движещ се – в развитие, самодвижение и изменение, както и цялата човешка практика да се включи в определянето на предмета и особено практиката свързаната със сходни нему обекти.         
Гласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kvg55
Категория: Забавление
Прочетен: 694940
Постинги: 315
Коментари: 3606
Гласове: 17892
Календар
«  Януари, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031